ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในโครงการที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเพียงพอหรือไม่

ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในโครงการที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเพียงพอหรือไม่

ฉันเดาว่าหากใครต้องการมีส่วนร่วมในวงกว้าง ควรพิจารณาความคิดริเริ่มที่มีประโยชน์ทันทีสำหรับ SME และมีประโยชน์จริงสูง ลองนึกภาพว่ายุโรปจะเป็นผู้นำในการสร้างส่วนติดต่อเชิงปฏิบัติระหว่างการวิจัยเชิงวิชาการและตัวอย่างเช่น ผู้เพาะพันธุ์ การวิจัยสามารถมุ่งเน้นไปที่การระบุและไขปริศนากระบวนการทางชีววิทยาที่สำคัญ เช่น การจัดการพลังงานของพืชผล 

ประสิทธิภาพและการทำงานของพืชไร่

และทำแผนที่ว่าการเปลี่ยนแปลงทางพันธุศาสตร์และสิ่งแวดล้อมมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพของพืชผลและผลิตภัณฑ์พืชผลอย่างไร หากต้องการทำสิ่งหลังให้ดี การลงทุนจำนวนมากใน AI และแมชชีนเลิร์นนิงเพื่อสร้างแบบจำลองและคาดการณ์ประสิทธิภาพการเพาะปลูกและผลิตภัณฑ์ของมันนั้นมีความจำเป็น การส่งมอบอินเทอร์เฟซดังกล่าวจะเป็นคำแนะนำสำหรับจุดเริ่มต้นก่อนการผสมพันธุ์และการผสมพันธุ์

พลังของข้อเสนอดังกล่าวคือการยกระดับ

ความรู้ความชำนาญที่สามารถถ่ายโอนได้ซึ่งมีมูลค่าเพิ่มขึ้นสำหรับพืชผลในยุโรปทั้งหมด นอกจากนี้ยังมีประโยชน์อย่างมากเนื่องจากมีจุดเริ่มต้นก่อนการผสมพันธุ์และการผสมพันธุ์ตามหลักฐานของผู้เพาะพันธุ์ชาวยุโรป เพื่อให้สิ่งนี้ประสบความสำเร็จ สิ่งสำคัญคือต้องทำให้มันใช้งานได้จริง มีอุปสรรคในการใช้งานน้อย และสอดคล้องกับเครื่องมือและเป้าหมายของ SME

สำหรับฉันแล้วดูเหมือนว่าการประสานงาน

ระหว่างโครงการทั้งก่อนและหลังการให้สิทธิ์เป็นสิ่งสำคัญ สิ่งนี้เกิดขึ้นเพียงพอหรือไม่MC: การจะไปที่ไหนสักแห่งที่มีผู้คนมากมายจำเป็นต้องมีองค์กรและการกำกับดูแล เมื่อ JFK ประกาศพันธกิจของเขาว่า “เราเลือกที่จะไปดวงจันทร์” สำเร็จได้ด้วยการจัดตั้งกองทัพอย่างใกล้ชิด ส่วนประกอบต่างๆ ได้แก่ แผนแม่บท เส้นทางคู่ขนาน การสำรอง 

จุดส่งมอบและเป้าหมายระยะกลางที่กำหนดไว้อย่างดี

ตารางเวลาและต้นทุน และการกำกับดูแลที่แข็งแกร่งเพื่อจัดการการวางแผน การดำเนินการ การติดตาม และการกำหนดทิศทางหากจำเป็นต้องต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างทันท่วงที หรือจัดการกับความท้าทายอื่นใด คุณจะละเว้นการกำกับดูแลที่มีอำนาจ มีความสามารถ และขับเคลื่อนได้หรือไม่ อาจจะไม่. แต่คุณจะได้รับสิ่งนี้ฝังอยู่ในวิธีที่น่าพอใจและใช้งานได้ในความพยายามระดับวิกฤตเช่นภารกิจ R&Is ที่กำลังจะมาถึงได้อย่างไร 

เครื่องมือการกำกับดูแล เช่น คณะกรรมการกำกับ

คณะกรรมการควบคุม คณะกรรมการกำกับเสียง ฯลฯ มักใช้กันทั่วไป และคุณไม่ได้ยินบ่อยนักว่ามันสร้างความแตกต่าง ฉันคิดว่าสิ่งนี้เกี่ยวข้องกับการไม่มี KPI ที่กำหนดเป้าหมายโครงการที่สอดคล้องกันของผู้เข้าร่วม และไม่มีบางอย่าง เช่น ดัชนีชี้วัดที่สมดุล ซึ่งทุกกลุ่มและบุคคลสามารถค้นหาได้ว่าการมีส่วนร่วมของเขา/เธอควรเป็นอย่างไรเพื่อทำให้ภาพรวมสมบูรณ์ .

KPI ของโครงการที่สอดคล้องกันมีแนวโน้ม

ที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติระหว่างทีมในสถานที่ต่างๆ ความรู้สึก “เป็นเจ้าของ” จะเปลี่ยนจากสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น มหาวิทยาลัย หรือสถาบัน ไปที่โครงการ เนื่องจากกิจกรรมเดียวกันได้รับกรอบที่แตกต่างกัน และสนับสนุนความก้าวหน้าของโครงการไปสู่เป้าหมายสุดท้ายได้ดีขึ้น KPI ดังกล่าวอาจได้มาจาก “ดัชนีชี้วัดความสมดุลของโครงการ” 

Credit : เว็บสล็อต